Nie masz produktów w koszyku.

Search
INTERZOO 2016 Norymberga - Największe w Europie targi zoologiczne

Interzoo 2016 Norymberga, najwieksze w europie targi branży zoologicznej już za nami.

Interzoo 2016 in Nuremberg , the largest in Europe trade fair zoological behind us .

 

 
 

Interzoo 2016 Norymberga, najwieksze w europie targi branży zoologicznej już za nami

 Targi odbywające się co dwa lata są oblegane przez tysiące zwiedzających, bierzemy w nich udział ponieważ są wydarzeniem, którego będąc w branży zoologicznej nie sposób opuścić. Setki nowych trendów, osobistości rynku zoologicznego a także wiodący producenci rynków zoologicznych z całego świata spotyjkają się tu, aby podzielić się nowościami, odkryciami oraz innowacyjnymi technologiami.  

Po targach Interzoo Norymberga 2016 jesteśmy znów bogatsi w doświadczenia i pomysły, które przełożą się na łono naszych realizacji i konstrukcji akwariów dekoracyjnych oraz ogrodów wodnych. 

Zobaczcie fotorelację, oraz w najbliższym czasie filmy na YouTube:

 

 

 

Interzoo 2016 in Nuremberg , the largest in Europe trade fair zoological behind us .

 Fair taking place every two years are besieged by thousands of visitors take part in them because it is an event which , being in the zoological industry no way to leave . Hundreds of new trends , personalities market the pet and the pet markets leading manufacturers from around the world in August spotyjkają here to share news , discoveries and innovative technologies .

After the Interzoo in Nuremberg in 2016 , we are again richer in experience and ideas that translate into the bosom of our projects and construction of decorative aquariums and water gardens .
See the photo story , and soon videos on YouTube :